Thursday, August 30, 2012

Oljeboring i Arktis vs innovasjon

Skal man vurdere om det er fornuftig å utvikle teknologi for boring i Arktiske strøk må man se utenfor og bortenfor oljetåka.

Hva har størst risiko økonomisk og miljømessig? Hva er sikker informasjon om fremtidens energikilder:
 • Olje- og gassressursene er endelig
 • Vi må erstatte oljen som energikilde på sikt
 • Fossilt brensel har negativ innvirkning på lokalmiljø og klima.
Hva er den mest usikre informasjonen?
 • Hvilke energikilder vil være de viktigste om  50 år?
  • Usikre investeringer i forskning (men er de forgjeves?) ¹
 • Vil vi klare å utnytte olje- og gassressursene i Arktis?
  • Hva vil det koste?
  • Klarer vi å håndtere utslipp og ulykker i Arktis? Dette krever ytterligere investering i teknologi.
  • Hva om klimaforskerne tar feil og isen vokser igjen
  • Hva om klimaforskerne har rett og klimaet blir enda værre?
Satt opp mot hverandre, hva er det beste business caset? Hva er det mest lønnsomme for menneskene? Vil Norge være klar for neste generasjon energikilder eller vil vi sitter igjen med svarteper? Vannkraften blir ikke borte, så vi vil være selvforsynte. Derimot vil vi ikke ha brukt ressursene våre til å
 • Løse problemer vi som storforbrukere og produsenter av energi bidrar
 • Skape nye inntekter som kan erstatte, helt eller delvis, olje- og gassinntektene.
Vil det være mer riktig å satse gevinsten fra vinnerloddet vårt i det som er fremtiden eller noe som garantert vil ha en endelig slutt? Vil vi satse pengene på noe som har økonomisk risiko med mulighet for miljømessig og økonomisk gevinst, eller noe som har både miljø- og økonomisk risiko og endelig potensial for gevinst?

¹ Det var høy usikkerhet om oljeforekomstene i Nordsjøen da det ble besluttet å bygge ut de første oljefeltene.