Thursday, September 18, 2014

Eksosbiler

Noen som husker da røykeloven kom? Det var ramaskrik. Kafeer og restauranter kom til å gå konkurs. Hva skjedde? Jo de som ikke kunne gå på kafe og restaurant kunne nå begynne å gå ut. Røykingen har avtatt i befolkningen. Vi har fått bedre miljø i våre fellesrom, og bedre folkehelse. Folk sparer penger. Og staten får mindre inntekter per solgte sigarettpakke. (men her i landet har snusbruken tatt helt av, så tobakksfabrikantene og staten lider ingen nød).

Tenkt deg at røykeloven ikke ble innført. Vi ville fortsatt hatt dårlig luft på utestedene og i en rekke andre fellesrom. Vi ville hatt dårligere helse, og mange ville i praksis blitt utestengt fra fellesrom på grunn av luftveisplager.

I 2014 har endelig salget av elbiler tatt av. Nå er det ramaskrik på grunn av at elbileiere har økonomiske fordeler, og attpåtil får vi biler som er sprekere enn biler med forbrenningsmotor. Elmotorer tar mye mindre plass, så det blir mer plass til bagasje i bilen også. Elbilen gir renere luft i lokalmiljøet, og igjen får vi en bedring til det positive for mennesker med luftveisplager. Elbilen er en nødvending erstatning for eksosbiler som slipper ut partikkelforurensning og klimagasser. Dersom forskerne har rett vil det ikke gå særlig bra om vi fortsetter som nå. Med strategisk utplasserte ladere på steder hvor vi kan drive med fritidsaktiviteter, vil vi ikke lengre ha noen behov for ekstra stopp langs veien. Bilen lader mens vi gjør noe annet.

For hver eksosbil som erstattes med elbil vil etterspørselen etter drivstoff også gå ned. Oljeindustrien slipper ut store mengder klimagasser før drivstoffet overhodet kommer på tanken, så effektene er mye større enn utslippene fra den enkelte bil.

I går ble det lagt frem en rapport som viser at økonomisk vekst er mulig med grønnere hverdag og ny grønn teknologi, og vi har 15 år på redusere utslippene.

Dette er akkurat som røykeloven bare i en kjempestor skala. Elbiler er en av de teknologiene som vi trenger, samt mer fornybar kraft. Det er bare å gi gass!

Med andre ord, elbilen må få en ordentlig sjanse til å etablere seg som alternativ. At elbilene viser seg å være bedre enn eksosbilene får vi ta som en bonus. Jeg anbefaler alle å dra til en bilbutikk som selger elbiler til å ta en prøvetur og kjenn på forskjellen.

Tuesday, September 16, 2014

Hvorfor har Tesla blitt symbolet på urettferdighet og trafikkproblemer?

Rundt Oslo og endel andre byer er det klare kapasitetsproblemer på veiene. Årsaken er for mange biler på veien. Jeg har pendlet med buss til Oslo i 14 år, og det har alle disse årene vært kø inn mot Oslo.

Etter at elbilsalget tok av har disse fått skylden for kø i kollektivfeltene, og særlig Tesla av en eller annen grunn. Dette ser ut til å generere en masse negativ omtale av avgiftsfordelene når man kjøper en Tesla, men ikke for elbiler generelt. Hvorfor den produsenten som ser ut til å kunne realisere de visjonene elbilpolitikken har i seg skal kritiseres er ubegripelig.

Det er virker som om forskere og samfunnsøkonomer ikke klarer å ha to tanker i hodet samtidig. Elbilene er fortsatt ikke helt konkurransedyktige på rekkevidde, og det mangler fortsatt rimelige modeller som har de praktiske egenskapene familier trenger. Tesla har en modell med praktiske egenskaper (og noen andre ekstreme kvaliteter som muligens bidrar til holdningen om dette har da staten ingenting med å bidra til at folk kjøper) som familier trenger for å kunne bruke den som eneste bil. Den er en ganske genuin kombinasjon av familiesportsbil med enkelte premiumkvaliteter. Den har 900 l bagasjeplass, noe få stasjonsvogner har.

Teslas plan er å klare å designe og produsere en folkeelbil med fornuftig pris og rekkevidde og lansere den i 2017. Skal de klare det må de finansiere utvikling, design og produksjon frem til inntektene for denne modellen står på egne bein. For å klare dette må de ha inntekter. Norge er med sin vellykkede elbilpolitikk et viktig marked for at de skal nå sine mål. i tillegg er vi et av de landene hvor elbiler kan kjøre på bortimot ren fornybar kraft. Altså blir CO2 avtrykket ved at elbiler selges i Norge lite og fungerer som drivhus for produsenter som vil satse på elbiler. Vi er et lite og oversiktlig marked hvor man kan prøve ut både teknologi og egenskaper. Det hjelper også at nordmenn er relativt nysjerrige på ny teknologi. Elbilforeningen har en ganske god artikkel på hvordan det norske elbilmarkedet er med å bidra til utvikling av bedre elbiler.

Tesla bygger også ut ladenettverk for inntektene fra salget av bilene. Det er det faktisk ingen andre av produsentene som gjør. I et lite land som Norge er det lett å bygge god dekning i, men som det fremgår av kartet på linken over bygges det ut i EU også. En Tesla Model S kan fint benyttes til ferietur på kontinentet til neste år. En kan således stille spørsmål ved om ikke staten burde stille krav til standardisering (eller at det stilles krav til modellgodkjenning til EU/nasjonale krav) på ladeteknologi og tilgang på ladenettverk som har en viss utbredelse og kvalitet for å blir fritatt for avgifter. Mange elbileiere sliter i dag med ladestasjoner som ikke virker, og det kan være at man ikke rekker fram til neste ladestasjon. Mangel på rekkevidde kombinert med dårlige lademuligheter reduserer verdien på bilen både for eieren og staten som har gitt fritak fra avgifter. Skal en elbil kunne erstatte en eksosbil fullt og helt er det avgjørende med god rekkevidde og pålitelig samt distribuert ladenettverk. De har også planer om å bygge en batterifabrikk som netto ikke skal bruke mer energi enn den produserer med egne sol- og vindkraftverk. Faktum er at Tesla er en foregangsprodusent som kan vekke resten av bilbransjen til å ta ansvar for sine utslipp og lage mer klimavennlige transportmidler. For å spre sin ladeteknologi som er mye raskere enn dagens alternativer har Tesla frigitt en rekke patenter.

Hvis man ikke skal premiere en elbilprodusent som faktisk kan realisere løsninger på lokal- og global forurensning så må jeg si vi har blitt vel nærsynte her på berget. Nissan, og muligens Kia har kommet litt på vei, mens de andre bilprodusentene ser ut til å være bundet opp i store utviklingsbudsjetter innen forbedring av forbrenningsmotorer og hybridbiler. Ingen av disse kommer noen gang til å slippe ut 0 CO2. Toyota satser på brenselceller, noe som har meget høy kompleksitet og krever mye energi. Om brenselcellebiler noen gang blir en realitet på massemarkedet er det en lang vei dit. Det skal mye til for å slå elektromotoren på effektivitet.

Problemet med for mange biler på veiene må løses ved at færre biler kjører på veien. Ingen overraskelser og kompliserte resonnementer her altså. Kapasiteten må økes, lokal tilførsel til de store kollektivlinjene må forbedres og det må være god parkeringsplass ved tog- og busstasjoner. Å kaste elbilene (hodeløst) ut av kollektivfeltene kan i værste fall skape flere problemer.

Enkelte av- og påkjøringsfeltene er de virkelige problene i de områdene hvor elbilene (Tesla) får skylden for problemer for kollektivtrafikken skaper unødvendige problemer.

Elbilen har en mye bredere anvendelse enn i de områdene hvor det er trafikkproblemer. Hvis problemene, hvor Tesla mer eller mindre blir utpekt som syndebukk, enkeltsteder skal setter stopper for en vellykket politikk er det gi tapt for manglende innsikt i hvilke problemer man forsøker og løse og virkemidler til disposisjon. Å sette elbilene opp mot kollektivtransporten generellt på grunn av enkelte lokale problemer vitner om at man ikke har satt seg grundig inn i problemene som har eksistert lenge på innfartsveiene til byene, og løsninger på klimaproblemene. Å konstruere en slik problemstilling bidrar til at man ikke får løst noen av de enkeltstående problemene.

Til slutt må jeg nevne den forsømte sykkelpolitikken i Norge. Er det noe som kan bidra til å redusere bilbruk og plass til biler og busser er det sykkelen. En enkelt bil krever plass på veien og minst 2 parkeringsplasser. Samtidig er sykkelen et ypperlig folkehelsetiltak.

Å peke ut Tesla som syndebukk for alle køproblemer er å behandle symptomer, og ikke problemer. jeg forventer at forskere, samsfunnsøkonomer og journalister klarer å løfte blikket litt istedet for å jage Tesla som om de var en okse med rød klut foran seg.

Hvis du som leser dette er en av dem som synes å slippe avgifter på en Tesla er urettferdig, kan du tenke på dette neste gang du ser en. Avgiftene elbileiere slipper å betale blir ikke rare greiene.

For ordens skyld så eier jeg ikke elbil, men det er ikke umulig det blir en i 2015.